SZKOLENIE RIGGING- TRUSSING- HOISTING, PODSTAWY BHP NA SCENIE

  • Szkolenie

Dnia 22 i 23 stycznia 2019 w siedzibie naszej firmy odbyło się szkolenie RIGGING- TRUSSING- HOISTING, PODSTAWY BHP NA SCENIE. Organizatorami wydarzenia byli: AST Projekt oraz Show Design. Podczas zajęć omówione zostały podstawowe zagadnienia związane z bezpiecznymi metodami podwieszeń, budową konstrukcji, organizacją pracy na scenie oraz właściwym użytkowaniem wciągarek scenicznych. Zagadnienia te przedstawione zostały zarówno pod kątem obowiązującego prawa i wymaganych uprawnień, jak i praktycznych rozwiązań i tzw. dobrych praktyk. Zainteresowanie szkoleniem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego też z pewnością będziemy organizować tego typu spotkania częściej.